Każdego bez wyjątku dnia na naszych drogach dochodzi do wypadków. Przyczyny są różne: brawura, warunki pogodowe, brak wyobraźni. Bardzo często poszkodowane zostają osoby trzecie. Należy im się wówczas odszkodowanie po wypadku. Jeśli do wypadku nie doszło z naszej winy, wówczas powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy – jego ubezpieczyciel nie ma innego wyjścia, jak tylko wypłacić nam świadczenie należne za poniesione szkody. Odszkodowanie po wypadku powinno opiewać na taką kwotę, aby mogło pokryć nie tylko koszty leczenia, jeśli doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, ale również wszelkie straty materialne (w tym utratę dochodu – np. utratę pracy na skutek wypadku).Jeśli sprawca nie miał opłaconego OC,

www.dziennikarzerp.org

odszkodowanie również nam przysługuje. To samo dotyczy sytuacji, w której sprawca zginął w spowodowanym przez siebie wypadku lub też zbiegł z jego miejsca. Możemy wystąpić z roszczeniami również wówczas, gdy byliśmy pasażerami sprawcy zajścia. Odszkodowanie po wypadku przysługuje nam również wówczas, gdy podczas nieszczęśliwego zdarzenia korzystaliśmy z transportu publicznego – tramwaju czy autobusu miejskiego, a także taksówki. Warto pamiętać, iż nie zawsze dobrym pomysłem jest czekanie z wniesieniem roszczeń do zakończenia leczenia – bardzo często wcześniejsza interwencja u ubezpieczyciela może zaowocować wyższą kwotą wypłaconego odszkodowania.

Renomowana kancelaria adwokacka wrocław przy ulicy Piłsudskiego ubezpieczenie kredytu kupieckiego Łódź